©2014-2019, ỦY BAN NHÂN DÂN TP VIỆT TRÌ
Địa chỉ: 1166 Đường Hùng Vương - Phường Tiên Cát -Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ.
Điện thoại: (0350) 3631115 - Fax: (0350) 3631330